мар 15, 2010

Napisao u Zabava, Zanimljivosti | 1 komentar

Mora dijamanata na Uranu i Neptunu

Mora dijamanata na Uranu i Neptunu

Naučnici tvrde na na nekim planetama u Sunčevom sistemu postoje čitava mora dijamanata u kojima plivaju sante izgrađene od njih samih u kristalizovanom stanju.

Istraživanje se temelji na prvim merenjima tačke topljenja dijamanata koja su pokazala diamonds2da se oni ponašaju kao voda koja se ledi i topi, i da kristalne formacije ne tonu u dijamantima u tečnom stanju. Ovo otkriće je omogućilo novo shvatanje dijamanata, ali i uslova koji vladaju na najudaljenijim planetama u našem sistemu.

Za topljenje dijamanata potrebna je jako visoka temperatura i vrlo visok pritisak što je dosad onemogućavalo merenja. diamonds3Naime, dijamanti se na visokim temperaturama pod normalnim pritiskom transformišu u grafit koji se zatim istopi. Međutim, Neptun karakterišu upravo kombinacija visokog pritiska i povišene temperature.

Postojanje mora dijamanata na planetama kao što su Uran i Neptun moglo bi objasniti i orijentaciju njihovih magnetskih polova. Naime, dok se na Zemlji magnetski polovi podudaraju sa geografskim, na Uranu oni odudaraju do čak 60 stupnjeva. Za to bi mogla biti odgovorna mora dijamanata.

  1. Хвала за занимљиве информације